WHITE LOGO
Start Now

NOTIS
SILA MASUKKAN 13 DIGIT NOMBOR ISBN
(barkod di belakang buku) DI
RUANGAN PASSWORD


MATH POWER VOL 1

TOPIK
Whole Numbers And Operations
Nombor Bulat Dan Operasi

 

600 Soalan
Jawapan dalam bentuk Video
Dwi-Bahasa

PASSWORD ADALAH NOMBOR BARKOD DI KULIT BELAKANG BUKU


MATH POWER VOL 2

TOPIK
Fractions, Decimals and Percentages

Pecahan, Perpuluhan Dan Peratus

600 Soalan
Jawapan dalam bentuk Video
Dwi-Bahasa

PASSWORD ADALAH NOMBOR BARKOD DI KULIT BELAKANG BUKU


MATH POWER VOL 3

TOPIK
MONEY
Wang

600 Soalan
Jawapan dalam bentuk Video
Dwi-Bahasa

PASSWORD ADALAH NOMBOR BARKOD DI KULIT BELAKANG BUKU


MATH POWER VOL 4

TOPIK
TIME
Masa dan Waktu

600 Soalan
Jawapan dalam bentuk Video
Dwi-Bahasa

PASSWORD ADALAH NOMBOR BARKOD DI KULIT BELAKANG BUKU


MATH POWER VOL 5

TOPIK
Measurement
Ukuran dan Sukatan

600 Soalan
Jawapan dalam bentuk Video
Dwi-Bahasa

PASSWORD ADALAH NOMBOR BARKOD DI KULIT BELAKANG BUKU


MATH POWER VOL 6

TOPIK
Space
Ruang

600 Soalan
Jawapan dalam bentuk Video
Dwi-Bahasa

PASSWORD ADALAH NOMBOR BARKOD DI KULIT BELAKANG BUKU


MATH POWER VOL 7

TOPIK
Coordinates, Ratio and Proportion
Koordinat, Nisbah dan Kadaran

600 Soalan
Jawapan dalam bentuk Video
Dwi-Bahasa

PASSWORD ADALAH NOMBOR BARKOD DI KULIT BELAKANG BUKU


MATH POWER VOL 8

TOPIK
Data Handling and Likelihood
Pengurusan Data dan Kebolehjadian

600 Soalan
Jawapan dalam bentuk Video
Dwi-Bahasa

PASSWORD ADALAH NOMBOR BARKOD DI KULIT BELAKANG BUKU

ASTER

Our Newsletter

Copyright © 2022 Aster.edu.my
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop